Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Válogatás az ókori Kína filozófiai gondolataiból

2008.07.29

Az ember és a morál

Ha megvizsgáljuk egy ember cselekedeteit, ha megállapítjuk tetteinek okait, mindent tudunk róla.

• A szomszéd embersége nagyon értékes dolog.Aki lakhelyet változtatván nem
emberségesek között telepszik meg, az nem okos.

• Az ember hibái mindig megfelelnek annak a körnek, amelybe tartoznak. Ha megnézném valakinek a hibáit, abból megtu-dom emberséges –e.

• A mértéktelenség zabolátlansághoz vezet, a mértékletesség zsugorisághoz .Nos, a zsugoriság még mindég jobb, mint a zabolátlanság.

• A nemes ember nyugodt és elégedett, a közönséges ember-nek azonban szüntelenül aggodalmai vannak.

• Ha egy országot jól kormányozzák bátor lehetsz szavaidban és tetteidben is. De ha az országot rosszul kormányozzák tet-teidben bátor légy, szavaidban pedig megfontolt.

• Aki szerénység nélkül beszél (ígérget), az a megvalósítást nehéznek fogja találni.

• Ha nem beszélsz azzal, akivel pedig szót lehetne érteni, veszni hagytál egy embert. Ha pedig beszélsz azzal ,akivel nem lehet szót érteni ,elvesztegetted szavaidat .Az okos em-ber sem embereket ,sem szavait nem vesztegeti .

• Aki sokat kíván önmagától, de keveset másoktól, az távol tartja magától az elégedetlenséget. 

-Csupán a legbölcsebb és a legbutább ember nem változik.

A hatalom és a kormányzás

 • A néppel el lehet érni,hogy a helyes utat kövesse,de nem lehet elérni,hogy meg is értse azt.
 • Ha a fejedelemségben rend van,akkor szavai elegen-dők,de ha rossz kormányzás van a hallgatás nem ment a bajtól.
 • Az uralkodó hibázása olyan,akár a nap és a hold fo-gyatkozása.Ha hibát követ el,minden ember észreve-szi,és ha kijavítja,minden ember pillantása rászegező-dik.
 • Kung-ci mondta a fejedelem kérdésére:"Mit kell tenni ahhoz,hogy a nép engedelmes legyen?"Ha felemeled az egyeneseket és eltávolítod a görbéket,akkor a nép engedelmeskedik.De ha felemeled a görbéket és eltá-volítod az egyeneseket,a nép nem engedelmeskedik.

A tanulás és a tudás

 • Ju (Ci-lu) megtanítsalak-e arra mi az igazi tudás?A tu-dottról tudni,hogy tudjuk,a nem tudottról pedig tudni,hogy nem tudjuk.
 • Aki ismeri az erényt,nem ér fel azzal,aki szereti is.Aki pedig szereti,nem ér fel azzal,aki gyönyörűséget is leli benne.
 • A nemes ember tiszteli a kiváló férfiakat,de megfér mindenkivel.Magasztalja a jókat,de nem szánakozik a tehetségteleneken.
 • Még a legközönségesebb foglalkozásokban is mindig van valami figyelemreméltó.
 • Úgy tanulj,mintha semmit sem értél volna el,és mindig félj,hogy elveszíted (amit tanultál).
 • Aki szeret tanulni az közel áll a tudáshoz.
 • Aki szereti az erényt,de nem szeret tanulni annak sötétsége ostobasághoz vezet.